4C - czystość (clarity)

Czystość jest kolejnym ważnym czynnikiem, który wpływa zarówno na cenę, jak i na piękno diamentu. Duża liczba wrostków w postaci innych minerałów, spękań i różnorodne zaburzenia w strukturze diamentu mogą powodować niewłaściwe rozchodzenie się promieni świetlnych wnikających do wnętrza kamienia. Skutkiem tego jest obniżona brylancja.

Diamenty mogą mieć znamiona nie tylko wewnętrzne (nazywane inkluzjami), ale również zewnętrzne – zwane skazami. O tym, do jakiej klasy czystości określony diament zostanie przypisany decyduje nie tylko obecność wyżej wymienionych znamion, ale również ich rozmieszczenie, wielkość, liczba, łatwość dostrzegania i ich wpływ na brylancję.

Z powodu ogromnej różnorodności inkluzji w diamentach niemożliwe jest ustalenie ścisłej definicji dla poszczególnych klas czystości, dlatego przy każdym stopniu czystości istnieją pewne granice tolerancji. Generalnie można stwierdzić, że diamenty o czystości P1, P2 lub P3 mają znamiona dostrzegalne przez doświadczonego fachowca bez użycia lupy, natomiast diamenty o czystości SI, VS lub VVS mają znamiona dostrzegalne dopiero przy użyciu specjalistycznej lupy o powiększeniu dziesięciokrotnym.

Biżuteria firmy Apart w większości posiada diamenty o klasie czystości SI, dzięki czemu klienci mogą nabyć efektowne diamenty w rozsądnej cenie. Klasyfikację czystości diamentów przedstawia poniższa ilustracja.