4C - masa (carat)

Masę kamieni szlachetnych, w tym diamentów, wyznacza się w karatach metrycznych. Termin karat pochodzi z języka łacińskiego, od nazwy rośliny Ceratonia siliqua (szarańczyn), której nasiona po wysuszeniu mają jednakowy ciężar i dawniej były używane jako jednostka masy.

Międzynarodowym skrótem jednostki karat jest przyjęte zwyczajowo oznaczenie „ct". Jeden karat metryczny (jeden karat) został zdefiniowany jako 200 mg co jest równoważne 0,2 g. Masa diamentu podawana jest w karatach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ma ona istotny wpływ na wartość kamienia.

Salony firmy Apart oferują swoim klientom diamenty o różnorodnej masie od 0,01 do ponad 1 ct. Każdy klient znajdzie odpowiedni dla siebie, ten wyjątkowy, niepowtarzalny diament.

Dotychczas największym na świecie znalezionym diamentem jest Cullinan, który ważył 3106 ct (ponad 620 gram) i miał wielkość dużej pięści. Został on odkryty w 1905 roku w kopalni Premier w RPA. Jego nazwa pochodzi od nazwiska prezesa firmy, do której należała kopalnia – Thomasa Cullinana. Po procesach obróbki otrzymano z tego diamentu 9 dużych kamieni (w tym największy na świecie bezbarwny oszlifowany diament – Cullinan I) i 96 mniejszych. Obecnie największe Cullinany należą do brytyjskiej rodziny królewskiej i wystawione są w londyńskim Tower. Kamienie te są tak oprawione, aby w łatwy sposób można było zmieniać ich zastosowanie. Umieszcza się je m.in. w berle królewskim, w koronie lub pod postacią broszy.