Złoża diamentów

Proces powstawania diamentów rozpoczął się miliardy lat temu, na długo przed pojawieniem się na naszej planecie dinozaurów. Diamenty krystalizowały w wysokich temperaturach, w warunkach bardzo wysokiego ciśnienia, głęboko pod powierzchnią skorupy ziemskiej. W ciągu milionów lat wiatr, woda, gorąco i zimno wielokrotnie zmieniały krajobraz na naszej planecie. Przez cały ten okres diamenty kryły się głęboko pod powierzchnią Ziemi. Jedynie część diamentów zdołała przetrwać tę okrutną próbę czasu i wytrzymałości, a spośród tych, które się zachowały, tylko niektóre mają odpowiednią wielkość i jakość, nadając się do przycięcia, oszlifowania i formowania brylantów, najbardziej cenionych i pożądanych diamentów o doskonałej, określonej przez człowieka formie.

Podróż diamentów rozpoczyna się na głębokości 150–200 km pod powierzchnią najstarszych stabilnych tektonicznie części kontynentów, w miejscach, gdzie temperatura sięga 1050–1200 ºC, a panujące tam ciśnienie (45-50 kBa) można by porównać do ciśnienia, jakie wywołałaby wieża Eiffla postawiona wierzchołkiem na małej monecie. Z głębi Ziemi diamenty zostają porwane przez szczególny rodzaj magmy i początkowo powoli, a następnie z olbrzymią prędkością wydostają się na powierzchnię w postaci niezwykle gwałtownej erupcji wulkanicznej. Powstałe skały diamentonośne pod wpływem czynników atmosferycznych mogą ulegać niszczeniu, a diamenty być przenoszone np. przez rzeki, nawet o setki kilometrów od miejsca, w którym się pojawiły. Wśród złóż diamentów możemy wyróżnić złoża pierwotne (znajdujące się w miejscach, gdzie magma przebiła się na powierzchnię Ziemi) lub wtórne (jeżeli kryształy zostały przeniesione).

Przez ponad 1000 lat, począwszy od IV wieku p.n.e., jedynym znanym źródłem diamentów były Indie. W 1725 r. odkryto złoża w Brazylii, a w 1860 w Afryce Południowej. To właśnie w RPA znajduje się jedno z największych pierwotnych złóż diamentów. Poza tym duże pokłady występują także w Tanzanii, Botswanie, Angoli, Rosji, Australii i Kanadzie. Do najlepszych złóż wtórnych, ze względu na jakość dostarczanego surowca jubilerskiego, zaliczane są złoża rozciągające się wzdłuż wybrzeża Namibii.

Surowe diamenty z kopalń wędrują do głównych centrów handlu. Do najważniejszych na świecie należą: Nowy Jork, Tel Awiw, Mumbai. Zdecydowana jednak większość diamentów wydobytych na świecie trafia do belgijskiego portu – Antwerpii. Następnie kamienie przekazywane są do głównych ośrodków obróbki w Indiach, Izraelu, Belgii, Tajlandii, Chinach i USA.