Proces rekrutacji

ETAP I: Aplikacja, czyli CV i list motywacyjny

Pierwszy etap rekrutacji polega na przesłaniu aplikacji. W procesie rekrutacji pod uwagę brane są tylko rzetelnie napisane dokumenty aplikacyjne. Nasze ogłoszenia o pracy można znaleźć na wiodących portalach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera.
W przypadku rekrutacji otwartej, tj. takiej, która nie dotyczy konkretnego stanowiska, zostaniesz podczas składania aplikacji poproszony o zaznaczenie miejsca (działu), którym jesteś zainteresowany. Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

ETAP II: Rozmowa kwalifikacyjna

Po analizie aplikacji (CV i listu motywacyjnego), wybieramy grupę osób najbardziej odpowiadających profilowi poszukiwanego kandydata. Wybrani kandydaci otrzymują zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. W trakcie rozmowy należy być przygotowanym na pytania dotyczące m.in. : wykształcenia, doświadczenia zawodowego, planów zawodowych. Spotkanie to może mieć decydujący wpływ na przyszłość Twojej kariery zawodowej. Właśnie dlatego koniecznie przygotuj się do rozmowy: dokładnie zapoznaj się z ogłoszeniem, na które odpowiadasz oraz z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej. Rozmowa kwalifikacyjna jest doskonałą okazją do zadawania pytań również dla Ciebie. Zastanów się, czego chciałbyś się dowiedzieć na temat stanowiska i zadań realizowanych w jego ramach.

W przypadku rekrutacji do salonów jubilerskich, rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez jednego z Koordynatorów Regionalnych.

Jeśli miejscem pracy ma być Centrala firmy, proces rekrutacyjny prowadzony jest przez Pracowników Działu HR, w spotkaniu może uczestniczyć również jeden z Kierowników działu, do którego poszukiwany jest nowy Pracownik. W przypadku gdy miejsce pracy wymaga umiejętności językowych, powinieneś być przygotowany do odbycia części rozmowy w wymaganym języku.

Mile widziane są referencje z poprzednich miejsc pracy.

ETAP III: Rozstrzygnięcie rekrutacji

Najczęściej do 14 dni od zakończenia rekrutacji kandydat, bez względu na wynik procesu rekrutacyjnego, otrzymuje informację zwrotną drogą telefoniczną bądź mailową. W zależności od stanowiska, możemy zaprosić Cię na kolejny etap rekrutacji.

Pamiętaj! Nawet, jeśli nie uda Ci się za pierwszym razem, zachęcamy Cię do regularnego śledzenia naszych ofert i aplikowania na interesujące Cię stanowisko.