Dobroczynne Gwiazdy od Apart!

Dobroczynne Gwiazdy od Apart!

2016-01-26

Statuetki od Apart zostały wręczone na Balu Gwiazd Dobroczynności tym gwiazdom, które w tym roku najbardziej angażowały się w pomoc potrzebującym. Byli to m.in.: Małgorzata Kożuchowska, Marcin Dorociński, Olga Bończyk, Artur Żmijewski, Szymon Majewski czy Irena Santor i Jerzy Stuhr (nagroda honorowych Gwiazd Dobroczynności). Bal już od 7 lat jest organizowany przez  Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz magazyn „SHOW”. To wyjątkowe wydarzenie, nawiązujące do tradycji charytatywnych balów międzywojnia jest zwieńczeniem plebiscytu Gwiazdy Dobroczynności. To wielkie święto wszystkich laureatów i nominowanych oraz organizacji pozarządowych, które zgłosiły gwiazdy do plebiscytu. Właśnie na balu laureaci - najbardziej zaangażowane społecznie gwiazdy, otrzymują przygotowane przez Apart statuetki – Gwiazdy Dobroczynności.