Aneks nr 1/2021 do

Regulaminu promocji

„Przyłącz się do ADC i zyskaj dodatkowe 500 punktów na start”

 

 

§1.

 

  1. Organizator promocji marketingowej Apart Sp. z o.o., ul. Stara droga 3, 62-002 Suchy Las, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000056437, o numerze NIP 7772611871, REGON 634247310, z dniem 30 stycznia 2021 r., wprowadza w Regulaminie promocji „Przyłącz się do ADC i zyskaj dodatkowe 500 punktów na start” (dalej zwany „Regulaminem”) następujące zmiany:

1.1 W pkt I ppkt 5 Regulaminu, dotychczasową treść w brzmieniu

„Promocja odbywa się w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w sklepie internetowym Apart.pl i w salonach sprzedaży Apart w godzinach otwarcia salonów sprzedaży (dalej „Czas trwania promocji”).”

zastępuje się nowym postanowieniem o następującej treści:

„Promocja odbywa się w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 stycznia 2023 r. w sklepie internetowym Apart.pl i w salonach sprzedaży Apart w godzinach otwarcia salonów sprzedaży (dalej „Czas trwania promocji”).”

 

  1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.