Złote i Kryształowe Godło dla Apart

Złote i Kryształowe Godło dla Apart

2012-05-21

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzanych w Europie przez Reader’s Digest. Wyniki badania są podstawą do przyznania nagród.

W tym roku dzięki wskazaniom konsumentów marka Apart zdobyła podwójny tytuł – Kryształowego i Złotego Godła! Wielkie znaczenie miało zrozumienie potrzeb klienta, doskonała jakość, szybkość działania i mocny wizerunek marki.

Złote Godło to nagroda w kategorii ilościowej, w której respondenci spontanicznie wskazują Markę Najbardziej Godną Zaufania. Kryształowe Godło przyznawane jest w kategorii jakościowej, w której marki oceniane są przez badanych według czterech sprecyzowanych kryteriów: jakości, stosunku wartości do ceny, silnego wizerunku oraz zrozumienia potrzeb klienta.

We wszystkich 16 krajach objętych badaniem European Trusted Brands 2011, tradycyjnie respondenci wskazywali marki godne zaufania w 20 kategoriach globalnych, wspólnych dla wszystkich krajów. Dodatkowo marki oceniane były również w kategoriach lokalnych. W tym roku w polskiej edycji badania pojawiło się 13 kategorii. Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub ankiety pocztowej. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest.